Disclaimer

We cannot be held responsible for the pages of externalorganisations that you are referred to. Although the greatest possible care hasbeen excercised to ensure the correctness and completeness of the informationprovided on this website, we donot accept any liability for it. This disclaimerhas been translated into English. If the English disclaimer shows discrepancieswith the Dutch version, than the Dutch version is decisive.

Occasionally we make use of materials of which we believe they arepublic domain. However, sometimes it is not possible to verify this nor totrace the person who possible has the right to it. In case you are entitled tothe rights of something we used, we kindly urge you to contact us.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina's van externeorganisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen garantie inzake dejuistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die oponze site werd geraadpleegd of uitgewisseld. Wij kunnen geen garantie biedenbetreffende de veiligheid van de website noch aansprakelijk gesteld worden voorde schade die, rechtstreeks of indirect, het gevolg is van een onderbreking inde beschikbaarheid van de site.

We maken bij gelegenheid gebruik van materiaal waarvan wij in deovertuiging zijn dat het geplaatst is op het publieke domein. Soms is het nietmogelijk dit te verifiëren of een mogelijke rechthebbende te achterhalen. Ingeval u rechten claimt op hetgeen wij voor publicatie hebben gebruikt,verzoeken we u dan ook onverwijld contact met ons op te nemen.

Contact us

European Office (EMEA)
Kennemerstraatweg 464 kamer 1.30
1851 NG Heiloo
Nederland

Telefoon: +31 (0) 6 23 730 787
E-mail: info@sofsurfaces.eu
Headquarters
4393 Discovery Line, P.O. Box 239,
Petrolia, Ontario N0N 1R0
Canada

Telefoon: +1 800 2 63 23 63
E-mail: info@sofsurfaces.com

Contact Form

Thank you for contacting us.
We will get back to you as soon as possible.
Best regards,team Sofsurfaces EMEA
Oops! Something went wrong while submitting the form.